Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Numer raportu: RB 04/2013   Sporządzono: 2013-03-26  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl.

 

Raporty bieżące:

 

RB 16/2012             2012-12-21             Nabycie akcji spółki

RB 15/2012             2012-12-21             Informacja o likwidacji spółki zależnej

RB 14/2012             2012-09-06             Spełnienie warunku dotyczącego zawartej umowy warunkowej

RB 13/2012             2012-09-05             Zawarcie znaczących umów

RB 12/2012             2012-07-05             Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych

sprawozdań finansowych spółki

RB 11/2012             2012-07-03             Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

RB 10/2012             2012-07-03             Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku

oficjalnych notowań giełdowych

RB 09/2012             2012-06-25             Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu

25 czerwca 2012 r.

RB 08/2012             2011-06-25             Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 25 czerwca 2012 roku,

informacja o odstąpieniu przez ZWZA ALMA MARKET SA od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad oraz odwołanie osoby nadzorującej i powołanie osoby nadzorującej

RB 07/2012             2012-06-22             Zawarcie znaczącej umowy

RB 06/2012             2012-06-21             Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F

RB 05/2012             2012-06-05             Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

RB K 04/2012         2012-05-29             Korekta Raportu Bieżącego numer 4/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

RB 04/2012             2012-05-28             Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

RB 03/2012             2012-03-28             Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

RB 02/2012             2012-01-31             Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

RB 01/2012             2012-01-04             Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

 

 

Raporty okresowe:

 

Kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2012 roku (14.05.2012),

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2012 roku (14.11.2012).

 

Półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2012 roku (30.08.2012).

 

Roczne:

Jednostkowy raport roczny R za rok 2011 (20.03.2012) i Skonsolidowany raport roczny RS za rok 2011 (20.03.2012).

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że niektóre informacje zawarte w raportach wymienionych powyżej mogą być już nieaktualne.

TAGI