Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rozwiązanie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 04/2008   Sporządzono: 2008-01-24  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 23 stycznia 2008 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od spółki zależnej Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie, że Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zwrócił weksel wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Krakchemia SA i poręczony przez ALMA MARKET SA do kwoty 22 mln zł, w związku z czym nastąpiło wygaśnięcie poręczenia wekslowego.

Wygaśnięcie poręczenia wekslowego jest równoznaczne z rozwiązaniem w dniu 23 stycznia 2008 roku Umowy zlecenia udzielenia poręczenia wekslowego z dnia 29 marca 2006 roku zawartej między ALMA MARKET SA i Krakchemia SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2006. Skutkiem rozwiązania powyższej umowy dla ALMA MARKET SA jest zaprzestanie osiągania przychodów z tytułu udzielonego poręczenia oraz obniżenie ryzyka związanego z warunkowym zobowiązaniem pozabilansowym spółki o kwotę do 22 mln zł.

Umowa w chwili jej rozwiązania, ze względu na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych ALMA MARKET SA, spełniała kryterium znaczącej umowy.

TAGI