Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 03/2010   Sporządzono: 2010-03-04  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 04 marca 2010 roku spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nowych obiektów handlowych ALMA Delikatesy. Kredyt o wartości 20 mln zł, został udzielony na okres od 04.03.2010 do 30.06.2017 i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem kredytowania, hipoteki umowne zwykła łączna i kaucyjna łączna w łącznej kwocie 25 mln zł z tytułu należności głównej i w zakresie świadczeń ubocznych.

Zabezpieczenie hipoteczne zostanie ustanowione na nieruchomości handlowej zlokalizowanej w Krakowie, będącej własnością spółki zależnej Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w której ALMA MARKET SA sprawuje pełną kontrolę.
Wartość ewidencyjna nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia w księgach rachunkowych spółki zależnej Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wynosi 81,5 mln zł. Z uwagi na wartość nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia, która przekracza 10% kapitałów własnych ALMA MARKET SA, aktywa te klasyfikuje się jako aktywa o znacznej wartości.

Pomiędzy ALMA MARKET SA i Bankiem PKO BP SA nie występują żadne powiązania osobowe i kapitałowe.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem PKO BP SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 71,5 mln zł, z czego umową o największej wartości jest umowa kredytu wielocelowego na kwotę 50 mln zł, o której spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2007, 17/2008, 44/2008 i 14/2009.

TAGI