Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Numer raportu: RB 03/2008   Sporządzono: 2008-01-21  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
1. za IV kwartał 2007 roku – 29 luty 2008 (piątek)
2. za I kwartał 2008 roku – 15 maja 2008 (czwartek)
3. za II kwartał 2008 roku – 12 sierpnia 2008 (wtorek)
4. za III kwartał 2008 roku – 12 listopada 2008 (środa)

II. Termin przekazania "rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2008 roku – 25 września 2008 (czwartek)

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2007 rok – 29 kwietnia 2008 (wtorek)

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowane raporty półroczne z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzone" skonsolidowane raporty półroczne).

Raport opublikowano zgodnie z: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744)

TAGI