Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Numer raportu: RB 02/2012   Sporządzono: 2012-01-31   

Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:


I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
- za I kwartał 2012 roku – 14 maja 2012 (poniedziałek)
- za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 (środa).
Stosownie do § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał 2011 roku oraz II kwartał 2012 roku nie zostaną opublikowane.

 

II. Termin przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2012 roku – 30 sierpnia 2012 (czwartek).

 

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2011 rok – 20 marca 2012 (wtorek).

 

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

 

Raport opublikowano zgodnie z: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259).

TAGI