Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Numer raportu: RB 02/2010   Sporządzono: 2010-01-28  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2009 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

Raporty bieżące:

RB 01/2009    2009-01-12    Nabycie akcji spółki
RB 02/2009    2009-01-13    Zawarcie znaczącej umowy
RB 03/2009    2009-01-26    Informacja o nie zawieraniu transakcji z użyciem finansowych instrumentów zabezpieczających
RB 04/2009    2009-01-27    Nabycie akcji spółki
RB 05/2009    2009-01-30    Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
RB 06/2009    2009-01-30    Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
RB 07/2009    2009-02-02    Nabycie akcji spółki
RB 06/2009    2009-02-11    Korekta raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
RB 08/2009    2009-02-13    Raport dotyczący częściowego odstępstwa od stosowania zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW"
RB 09/2009    2009-02-17    Założenie dwóch spółek zależnych
RB 10/2009    2009-03-16    Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 11/2009    2009-03-27    Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
RB 12-2009    2009-04-01    Zawarcie znaczących umów
RB 13/2009    2009-04-17    Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 14/2009    2009-05-15    Zawarcie znaczącej umowy
RB 15/2009    2009-05-15    Porządek obrad WZA zwołanego na 19 czerwca 2009 roku
RB 16/2009    2009-06-05    Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 19 czerwca 2009 roku    
RB 17/2009    2009-06-19    Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 19 czerwca 2009 roku
RB 18/2009    2009-06-19    Powołanie osoby nadzorującej
RB 19/2009    2009-06-19    Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2009 r.
RB 20/2009    2009-07-13    Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki
RB 21/2009    2009-10-30    Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości
RB 22/2009    2009-11-10    Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych


Raporty okresowe:

Kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2008 roku (27.02.2009),
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2009 roku (15.05.2009),
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2009 roku (13.11.2009).

Półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2009 roku (31.08.2009).

Roczny:
Skonsolidowany raport roczny SA-RS (30.03.2009) i Jednostkowy raport roczny SA-R za rok 2008 (30.03.2009).

TAGI