Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczących umów

Numer raportu: RB 02/2008   Sporządzono: 2008-01-15  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 stycznia 2008 roku spółka podpisała trzy umowy najmu z Inter IKEA Centre Polska S.A z siedzibą w Jankach. Przedmiotem umów jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrach Handlowych we Wrocławiu, Łodzi oraz Poznaniu z przeznaczeniem na obiekty handlowe ALMA Delikatesy. Najem powierzchni w każdym z centrów został uregulowany odrębnymi umowami.

Umowy najmu zostały zawarte na okres 10 lat, licząc od daty otwarcia każdego z lokali dla klientów. W przypadku obiektu we Wrocławiu przewidywany termin otwarcia to II kwartał 2008 roku, a terminy otwarcia obiektów w Łodzi i Poznaniu przypadają na 2009 rok. Łączna wartość umów najmu za okres 10 lat (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności każdego z obiektów) wyniesie około 58,6 mln zł, z czego wartość poszczególnych umów wynosi:
21,5 mln zł – umowa najmu lokalu w centrum handlowym w Poznaniu, 19,8 mln zł – umowa najmu lokalu w centrum handlowym w Łodzi, 17,3 mln zł – umowa najmu lokalu w centrum handlowym we Wrocławiu.

Wszystkie umowy przewidują, iż w przypadku nie dopełnienia warunków umowy najmu, ALMA MARKET SA zobowiązuje się zapłacić kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar lub znacznego opóźnienia wynikającego z winy ALMA MARKET SA, w przypadku każdej z umów. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu każdej z umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI