Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Numer raportu: RB 02/2007   Sporządzono: 2007-01-18  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2006 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

Raporty bieżące:

1/2006 (03.01.2006) – Rejestracja przez Sąd spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

2/2006 (17.01.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

3/2006 (23.01.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

4/2006 (31.01.2006) – Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

5/2006 (31.01.2006) – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.

6/2006 (14.02.2006) – Prognoza wyników na 2006 rok

7/2006 (21.02.2006) – Nabycie akcji spółki

8/2006 (22.02.2006) – Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej

9/2006 (23.02.2006) – Nabycie akcji spółki

10/2006 (29.03.2006) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia wykonywania usługi pośrednictwa finansowego

11/2006 (29.03.2006) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

12/2006 (29.03.2006) – Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej

13/2006 (29.03.2006) – Udzielenie pożyczki spółce zależnej

14/2006 (13.04.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

15/2006 (24.04.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

16/2006 (25.04.2006) – Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2006 roku.

17/2006 (28.04.2006) – Korekta do rocznego raportu skonsolidowanego (RS) za 2005 rok

18/2006 (05.05.2006) – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

19/2006 (16.05.2006) – Nabycie akcji spółki

20/2006 (24.05.2006) – Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

21/2006 (08.06.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

22/2006 (09.06.2006) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

23/2006 (13.06.2006) – Nabycie akcji spółki.

24/2006 (16.06.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

25/2006 (16.06.2006) – Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2006 roku oraz informacje dla akcjonariuszy związane z zasadami ładu korporacyjnego.

26/2006 (26.06.2006) – Uchwały powzięte przez ZWZA Alma Market SA w dniu 26 czerwca 2006 roku

27/2006 (26.06.2006) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2006 roku

27/2006 (26.06.2006) – Korekta raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2006 roku.

28/2006 (18.07.2006) – Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

29/2006 (20.07.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

30/2006 (21.07.2006) – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ALMA Development Sp. z o.o.

31/2006 (02.08.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

32/2006 (03.08.2006) – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań spółki

33/2006 (04.08.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

34/2006 (09.08.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

35/2006 (09.10.2006) – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

36/2006 (23.10.2006) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

37/2006 (24.10.2006) – Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2006 roku.

38/2006 (02.11.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

39/2006 (06.11.2006) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy w zakresie wyłączności dystrybucji

40/2006 (14.11.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

41/2006 (14.11.2006) – Zawarcie znaczącej umowy

42/2006 (05.12.2006) – Podwyższenie prognozowanych wyników netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA na 2006 rok

43/2006 (22.12.2006) – Zawarcie znaczącej umowy


Raport okresowe:

Kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2005 roku (14.02.2006),

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2006 roku (09.05.2006),

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2006 roku (10.08.2006),

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2006 roku (08.11.2006).

Półroczne:

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006 (28.09.2006).

Roczne:

Skonsolidowany raport roczny SA-RS (27.04.2006) i

Jednostkowy raport roczny SA-R za rok 2006 (27.04.2006).


Podstawą prawną sporządzenia raportu jest: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

TAGI