Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer raportu: RB 01/2015   Sporządzono: 2015-01-28  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:


I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):


- za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 (piątek)
- za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 (poniedziałek).


Stosownie do § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał 2014 roku oraz II kwartał 2015 roku nie zostaną opublikowane.


II. Termin przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 (poniedziałek).


III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2014 rok – 23 marca 2015 (poniedziałek).


Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

 

Raport opublikowano zgodnie z: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

TAGI