Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

AKTUALNOśCI

Zmiany w zarządzie Alma Market SA

Alma Market SA informuje, że 15 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA („Spółka”), podczas którego nastąpiła zmiana w Zarządzie Spółki, w wyniku której Pan Jerzy Mazgaj przestał zajmować stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i objął funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jerzy Mazgaj jednocześnie jako dominujący akcjonariusz Spółki, zadeklarował, że będzie aktywnie wspierał proces sanacji, jeśli sąd przychyli się do wniosku Spółki o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego 15 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 
Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołano Pana Rafała Dyląga.
 
15 września 2016 r. Alma Market SA złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
 
12 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zabezpieczeniu majątku dłużnika Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego.
 
14 października 2016 r. Zarząd Spółki w związku z tym, że postępowanie sanacyjne nie zostało otwarte w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn formalnych złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.  
 
Wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego będą łącznie rozpoznawane przez sąd.  
 
Do dziś, tj. 15 listopada 2016 r. żaden z ww. wniosków nie został rozpatrzony. Spółka czeka na decyzję sądu.