Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

AKTUALNOśCI

Oświadczenie prasowe 22 września 2016

Szanowni Państwo

 

15 września 2016 r. Spółka Alma Market S.A. złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to forma postępowania restrukturyzacyjnego i jego celem jest reorganizacja działania firmy, aby przywrócić jej rynkową konkurencyjność.

Zgodnie z zapowiedzią i informacjami podawanymi w sprawozdaniach Spółki, placówki, które nie przynoszą odpowiednich przychodów będą ograniczane powierzchniowo lub zamykane.

W związku z redukcją nierentownych placówek i ograniczeniem skali działalności konieczne jest zmniejszenie stanu zatrudnienia. Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych, która zostanie przeprowadzona na zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia mogą objąć do 1321 osób.  O podjętej decyzji został zawiadomiony właściwy urząd pracy. Spółka prowadzi rozmowy z zakładową organizacją związkową w celu zawarcia porozumienia. Pracownikom zostaną wypłacone odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma to ludzie, więc podjęcie decyzji było bardzo trudne. Jednak uproszczenie biznesu i koncentracja na najlepszych sklepach wpłynie na poprawę efektywności działania i da lepsze perspektywy szybszego przywrócenia Spółce rentowności.

Informujemy, że wszystkie aktualne komunikaty dotyczące Spółki zgodnie z prawem giełdowym zamieszczane są na bieżąco na stronie www.almamarket.pl w zakładce Dla Inwestora.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Alma Market SA