Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

AKTUALNOśCI

Oświadczenie prasowe 14 listopada 2016 r.

 

15 września 2016 r. Alma Market SA złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wniosek do dziś nie został rozpatrzony.

 

12 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zabezpieczeniu majątku dłużnika Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego.

 

14 października 2016 r. Zarząd Spółki w związku z tym, że postępowanie sanacyjne nie zostało otwarte w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn formalnych złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.  Wniosek do dziś nie został rozpatrzony.

 

Wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego zostały połączone do łącznego rozpoznania.

 

W związku z długotrwałym oczekiwaniem na decyzję sądu dotyczącą rozpoznawanych łącznie wniosków: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości Alma Market SA  i sytuacją finansową, w jakiej znalazła się Spółka, Spółka nie była w stanie zaspokoić świadczeń pracowniczych za październik 2016 r.

 

Mając świadomość powagi sytuacji Spółka podjęła wszelkie działania, by pracownicy otrzymali wszystkie należne świadczenia. Obecnie Spółka stara się o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Spółka w najwcześniejszym możliwym proceduralnie terminie złożyła odpowiednie dokumenty w tej sprawie do Marszałka Województwa Małopolskiego.  Spółka będzie na bieżąco monitorować procedowanie wniosku.

 

Zdajemy sobie sprawę, że położenie, w którym znalazła się Spółka i wszyscy jej pracownicy jest bardzo trudne. Bardzo Państwa za nie przepraszamy.

 

Zarząd Alma Market SA