Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Wybrane dane finansowe


Do pobrania:

- wybrane jednostkowe_dane_finansowe z lat_2004-2015 (.xls)

- wybrane skonsolidowane dane_finansowe_z lat_2004-2015 (.xls)WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN)


                
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody 1 245 066 1 421 887 1 529 530 1 621 983 1 656 658 1 563 624
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 502 24 423 32 172 22 553 -225 -145 630
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 12 815 9 292 15 595 13 662 -9 983 -153 325
Amortyzacja 31 323 30 780 32 260 32 351 32 098
31 250
EBITDA 57 825 55 203 64 432 54 904 31 873
-114 380
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
11 747 10 512 14 655 10 554 -11 645
-145 556
Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej
9 188 7 010 4 980 5 735 -13 536 -149 461
             
Aktywa trwałe
515 535 483 272 466 573 467 612 469 504 369 144
Aktywa obrotowe
261 040 274 727 289 037 332 573 319 125 277 111
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
16 467 16 837 13 850 21 698 15 684 16 606
Aktywa razem
776 575 757 999 755 610 800 185 788 629 646 255
Kapitał własny
277 621 284 756 296 534 307 366 293 422 162 552
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 249 605 253 238 261 647 272 943 257 285 120 749
Zobowiązania długoterminowe
194 756 164 091 125 118 160 576 144 230 110 931
Zobowiązania krótkoterminowe 304 198 309 152 333 958 332 243 350 977 372 772
Pasywa razem
776 575 757 999 755 610 800 185 788 629 646 255
Liczba akcji w szt.
5 429 5 534 5 561 5 561 5 561 5 561
Zysk (strata) na akcję w zł
2,16 1,90 2,64 1,90 -2,09 -26,17
Zysk (strata) na akcję w zł przypisany akcjonariuszom spółki dominującej 1,69 1,27 0,90 1,03 -2,43 -26,88
Wartość księgowa na akcję w zł
51,14 51,46 53,32 55,27 52,76 29,23
Wartość księgowa na akcję w zł przypisany akcjonariuszom spółki dominującej 45,98 45,76 47,05 49,08 46,27 21,71
             
ROA 1,5% 1,4% 1,9% 1,3% - -
ROE 4,2% 3,7% 4,9% 3,4% - -
rentowność EBITDA
4,6% 3,9% 4,2% 3,4% 1,9% -7,3%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
64,3% 62,4% 60,8% 61,6% 62,8% 74,8%WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (TYS. PLN)

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody 782 733
842 962 920 188 967 562 992 845 958 487
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 868 13 913 13 421 15 122 -2 488
-103 435
Amortyzacjannnnnnnnn 22 933 23 339 25 674 26 361 26 494 25 919
EBITDA 38 801 37 252 39 095 41 483 24 006
-77 516
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 130 6 673 1 886 6 584 -9 521 -98 370
             
Aktywa trwałe 473 038 437 948 435 970 443 434 434 215 364 048
Aktywa obrotowe 99 136 116 585 106 356 134 511 150 791 135 770
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 792 8 262 7 281 7 778 7 002 6 462
Aktywa razem 572 174 554 533 542 326 577 945 585 006 499 818
Kapitał własny 216 142 214 639 219 252 233 767 222 261 104 972
Zobowiązania długoterminowe 135 224 120 224 98 948 114 670 94 457 97 101
Zobowiązania krótkoterminowe 220 808 219 670 224 126 229 508 268 288 297 745
Pasywa razem 572 174 554 533 542 326 577 945 585 006 499 818
Liczba akcji w szt. 5 429 5 534
5 561 5 561 5 561 5 561
Zysk (strata) na akcję w zł 0,58 1,21 0,34 1,18 -1,71 -17,69
Wartość księgowa na akcję w zł 39,81 38,79 39,43 42,04 39,97 18,88
             
ROA 0,5% 1,2% 0,3% 1,1% - -
ROE 1,4% 3,1% 0,6% 2,8% - -
rentowność EBITDA 5,0% 4,4% 4,2% 4,3% 2,4% -8,1%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 62,2% 61,3% 59,6% 59,6% 62,0% 79,0%