Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: RB 10/2009   Sporządzono: 2009-03-16  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69. ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „IPOPEMA TFI”), ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej „Ustawa”), informuje, że w wyniku wydania w dniu 12 marca 2009 r. przez Alma Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), funduszowi IPOPEMA 2 FIZAN, zarządzanego przez IPOPEMA TFI, 1.112.000 sztuk akcji serii F Spółki, udział prawa głosów funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10%.

Przed zmianą udziału fundusz IPOPEMA 2 FIZAN zarządzany przez IPOPEMA TFI posiadał 0,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po zmianie udziału fundusz IPOPEMA 2 FIZAN zarządzany przez IPOPEMA TFI posiada łącznie 1.144.000 akcji Spółki, co daje 1.144.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 21,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 14,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie IPOPEMA TFI S.A. Informuje, że nie wyklucza zwiększania ani zmniejszania udziału w Spółce.”

TAGI